Tyto stránky jsou součástí informačního katalogu ECTS. Obsahují základní popis nabízených studijních programů a oborů, včetně standardních studijních plánů. Současně jsou zde uváděny popisy jednotlivých předmětů.

Pro lepší orientaci a uživatelskou přívětivost lze při hledání informací o studijních programech a oborech, resp. při výběru studijních předmětů volit různou cestu. Informace o programech a předmětech lze vyhledávat nabízenými cestami (viz dole) nebo je možno využít vyhledávání podle zvolených atributů (viz napravo).

Řádky tabulek seřadíte podle sloupce klikáním na ikony  v jeho záhlaví. Pokud je zobrazena ikona bubliny , najetí myší na ni zobrazi podrobnosti.

Hledání plánů Hledání plánů
 
Hledání předmětů Hledání předmětů
 
Dle fakult, studijních programů a studijních plánů včetně jejich předmětů Dle oborů vzdělávání a studijních plánů včetně jejich předmětů Dle oborů vdělávání a seznamu předmětů Dle fakult, pracovišť a předmětů
Název fakulty
Fakulta aplikovaných věd
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Fakulta ekonomická
Fakulta elektrotechnická
Fakulta filozofická
Fakulta pedagogická
Fakulta právnická
Fakulta strojní
Fakulta zdravotnických studií
Název oboru vzdělávání
Biologické obory
Sociální vědy
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Filologické vědy
Informatické obory
Matematické obory
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Geografické obory
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Podnikání v oborech, odvětví
Ekologie a ochrana životního prostředí
Obory z oblasti historie
Ekonomika a administrativa
Filozofie, teologie
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Fyzikální obory
Speciální a interdisciplinární obory
Umění a užité umění
Chemické obory
Strojírenství a strojírenská výroba
Zdravotnictví
Ekonomie
Doprava a spoje
Název oboru vzdělávání
Biologické obory
Sociální vědy
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Filologické vědy
Obecná příprava
Teorie vojenského umění
Farmaceutické vědy
Informatické obory
Matematické obory
Publicistika, knihovnictví a informatika
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Architektura
Textilní výroba a oděvnictví
Veterinářství a veterinární prevence
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Geografické obory
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Podnikání v oborech, odvětví
Teorie a dějiny umění
Ekologie a ochrana životního prostředí
Obory z oblasti historie
Ekonomika a administrativa
Obory z oblasti psychologie
Obecně odborná příprava
Filozofie, teologie
Technická chemie a chemie silikátů
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Osobní a provozní služby
Vojenské zdravotnictví
Zemědělství a lesnictví
Lékařské vědy
Fyzikální obory
Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Geologické obory
Speciální a interdisciplinární obory
Umění a užité umění
Chemické obory
Obchod
Strojírenství a strojírenská výroba
Potravinářství a potravinářská chemie
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Zdravotnictví
Ekonomie
Doprava a spoje
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Název fakulty
Fakulta aplikovaných věd
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Fakulta ekonomická
Fakulta elektrotechnická
Fakulta filozofická
Fakulta pedagogická
Fakulta právnická
Fakulta strojní
Fakulta zdravotnických studií
Ústav jazykové přípravy