Studijní plány studijního programu: Inženýrská informatika

» Seznam fakult » FAV
Název studijního oboru Kód oboru Etapa Verze Počet semestrů Počet ECTS kreditů
Informatika 1801R001/77 1 2018 6 180
Informační systémy 1801R018/80 1 2018 6 180
Výpočetní technika 2612R051/79 1 2018 6 180
Inteligentní komunikace člověk - stroj 3902R053/92 1 2018 6 180
Počítačové řízení strojů a procesů 3902R054/90 1 2018 6 180
Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci 3902R055/91 1 2018 6 180