Studijní plány studijního programu: Matematika

» Seznam fakult » FAV
Název studijního oboru Kód oboru Etapa Verze Počet semestrů Počet ECTS kreditů
Obecná matematika 1101R023/81 1 2012 6 180
Matematika pro přírodní vědy 1101R048/84 1 2012 6 180
Matematika a finanční studia 1101R049/83 1 2018 6 180
Matematika a její aplikace 1103R018/87 1 2018 6 180