Programy fakulty: FZS

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Specializace ve zdravotnictví B5345 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Ošetřovatelství N5341 Navazující Prezenční 120 2
Ošetřovatelství B5341 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Veřejné zdravotnictví B5347 Bakalářský Prezenční 180 3
Ošetřovatelství N5341 Navazující Kombinovaná 120 2
Porodní asistence B5349 Bakalářský Prezenční 180 3
Ošetřovatelství B5341 Bakalářský Prezenční 180 3
Specializace ve zdravotnictví B5345 Bakalářský Prezenční 180 3