Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Studijní program Geomatika (B3602)
Studijní obor Geomatika (3647R022/71 - 2016)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška, Obhajoba bakalářské práce
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Železný Miloš, Doc. Ing. Ph.D.
E-mail: zelezny@kky.zcu.cz
Telefon: 37763 2004
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolventi prokazují znalosti a porozumění základních matematických technik (v kalkulu a analýze, lineární algebře, diskrétní matematice, pravděpodobnosti a statistice, numerických metodách), základů geomatiky (geodézie, fotogrammetrie, geografické informační systémy, kartografie, katastr nemovitostí, občanské právo) a základů informatiky a kybernetiky (znalosti počítačů, programovacích technik, základy kybernetiky, základy modelování systémů). Absolventi jsou dále schopni samostatně pořizovat prostorová data klasickými i moderními metodami a prostorová data dále zpracovávat, ukládat, spravovat, aktualizovat a vizualizovat; používat geografické informační systémy; navrhnout a vytvářet základní i tematické mapy velkých i středních měřítek; samostatně vykonávat zeměměřické činnosti včetně interakce s katastrem nemovitostí; plánovat a zpracovat a vyhodnotit velký projekt (bakalářskou práci). Absolventi mají středně pokročilou znalost angličtiny (min. na úrovni B1 společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Absolventi jsou schopni používat informační systémy; odborně se vyjadřovat v oblasti geomatiky; sepsat, ústně prezentovat a obhájit velký projekt (bakalářskou práci).
Specifické požadavky pro přijetí Stanovený studijní průměr na SŠ
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů, Bakalářská práce, Státní závěrečná zkouška
Profil programu Program je koncipován jako akademický, je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti matematických technik a základů geomatiky (geodézie, fotogrammetrie, geografické informační systémy, kartografie, katastr nemovitostí, občanské právo). Zároveň obsahuje bloky předmětů zaměřených na využití teoretických poznatků v praxi/ na získání dovedností, které absolvent uplatní v oblasti geodézie a katastru nemovitostí při výkonu zeměměřických činností. Absolvent je primárně připraven ke studiu navazujícího studijního programu Geomatika. Absolventi se uplatní jako pracovníci vytvářející a aplikující databázové systémy a geografické informační systémy na katastrálních úřadech, ve veřejné správě, ve firmách vytvářejících GIS a internetové/webové aplikace, v krizovém managementu, jako poskytovatelé a správci dat a datových sad.
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady pracovníci vytvářející a aplikující databázové systémy a geografické informační systémy na katastrálních úřadech, ve veřejné správě, ve firmách vytvářejících GIS a internetové/webové aplikace, v krizovém managementu, jako poskytovatelé a správci dat a dat
Garant oboru Novák Pavel, Prof. Ing. Ph.D.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
KMA/M1 (6)
KMA/LAA (5)
KEE/ZBP (1)
KIV/PPA1 (5)
KGM/UGEM (2)
KMA/DEG1 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 24
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 6
KMA/SMP (2)
KMA/SDP (2)
KTS/TV (1)
KMA/UMV (3)
KMA/JMM (2)
KGM/GE1 (4)
KME/UMM (3)
KMA/M2 (6)
KIV/PPA2 (5)
KGM/TNG (3)
KKY/ZKY (3)
KFY/FYA1 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 29
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 1
KGM/PRJG2 (3)
KTS/ZLK (2)
KTS/TV (1)
KMA/DMA (4)
KMA/DEG2 (4)
KME/UBI (2)
KMA/G1 (4)
KGM/GE2 (4)
KMA/PSA (5)
KFY/FYA2 (5)
KGM/TOMA (5)
KGM/MK1 (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 26
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 4
KMA/STAV (5)
KIV/PT (5)
KGM/PRJG3 (3)
UJP/A3 (4)
KMA/ZTI (6)
KME/MATL (2)
KGM/UGI (4)
KPO/POPR (4)
KMA/NM (5)
KPO/ZSP (5)
KGM/GE3 (4)
KGM/GENM (4)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 26
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 4
KGM/PRJG4 (3)
KIV/UPG (5)
UJP/A4 (4)
KKY/SM (4)
KGM/TKA (4)
KGM/PRJG5 (5)
KGM/KN (5)
KGM/VP1 (3)
KGM/AVTG1 (3)
KGM/MAP (4)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 24
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 6
KIV/TI (6)
KKY/ZSUR (6)
KMA/SA1 (5)
KGM/OPX (2)
KIV/ZOS (6)
KMA/DG (5)
KGM/BZGE (0)
KGM/BPGE (12)
KGM/FGM (5)
KGM/OBGE (0)
KGM/AVTG2 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 27
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 3
KMA/SDR (2)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 180 kreditů