Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Studijní program Aplikované vědy a informatika (B3918)
Studijní obor Finanční informatika a statistika (6207R004/80 - 1)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška, Obhajoba bakalářské práce
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Železný Miloš, Doc. Ing. Ph.D.
E-mail: zelezny@kky.zcu.cz
Telefon: 37763 2004
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolventi prokazují znalosti a porozumění v informatických oblastech (počítače a programování, objektové programování, databáze, algoritmizace, ?), statistice (základy pravděpodobnosti a statistiky) a matematických postupech (matematická analýza, lineární algebra, diskrétní matematika a optimalizace, numerické metody) základech ekonomie, finančních a ekonomických projektů (makro a mikroekonomie, účetnictví, podnikatelské projekty, projektové postupy a výpočty) a v oblastech základů kybernetiky (základy modelování). Absolventi jsou schopni užívat prostředků finanční a pojistné matematiky, jakož i statistických nástrojů pro podnikatelskou sféru (včetně bankovní). Absolventi mají středně pokročilou znalost angličtiny (min. na úrovni B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Absolventi jsou schopni sestavovat základní důkazy a postupy s využitím matematických a statistických modelů. Mají analytické schopnosti pro rozbory organizačních a zaměstnaneckých celků. Mohou realizovat jednoduché rozbory trhu (s využitím "volných" softwarových nástrojů pro simulace a matematické optimalizace). Nabyté schopnosti jim umožňují hodnotit strategickou posici firem a předvídat jejich budoucí vývoj. Jsou také dobře orientováni v analýze rizik a analýzách citlivosti.
Specifické požadavky pro přijetí Stanovený studijní průměr na SŠ
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů, Bakalářská práce, Státní závěrečná zkouška
Profil programu Program je koncipován jako akademický, je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti matematiky, kybernetiky, řídicí techniky, umělé inteligence, mechaniky, aplikované fyziky, finanční informatiky a statistiky. Absolvent je primárně připraven ke studiu navazujícího studijního programu Aplikované vědy a informatika v oborech: Kybernetika a řídicí technika, Mechanika, Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství, Matematické inženýrství, Finanční informatika a statistika. Zároveň je připravován k přímému vstupu do praxe v oborech: kybernetika, řídicí technika, umělá inteligence, mechanika, aplikovaná fyzika, finanční informatika a statistika.
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady členové firemních (a bankovních) informatických, ekonomických, finančních a analytických skupin, projektanti menších modulů informačních systémů
Garant oboru Vávra František, Doc. Ing. CSc.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
KEE/ZBP (1)
KMA/LA (4)
KMA/MA1 (6)
KKY/ZKYI (3)
KIV/PPA1 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 19
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 11
KMA/SMP (2)
KTS/TV (1)
KEM/ZOET (3)
KMA/SDP (2)
KMA/MA2 (6)
KME/UMM (3)
KMA/DMA (4)
KIV/PPA2 (5)
KFY/FYA1 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 23
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 7
KTS/ZLK (2)
KMA/PRJ2 (3)
KTS/TV (1)
KMA/SDR (2)
KIV/PRJ2 (3)
KIV/FIA (6)
KMA/PSA (5)
KIV/PT (5)
KEM/EK1 (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 22
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 8
KIV/PRJ3 (3)
KMA/MA3 (5)
KKY/KY (4)
KMA/PRJ3 (3)
KMA/MAF (6)
KMA/FIPM (5)
KMA/NM (5)
UJP/A4 (4)
KMA/STAV (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 25
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 5
KMA/PRJ4 (3)
KMA/TSI (4)
KIV/PRJ4 (3)
KFU/BPP1 (4)
KMA/SA1 (5)
KMA/ZTI (6)
KIV/ZOS (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 17
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 13
KFU/BPP2 (4)
KIV/UPS (6)
KMA/MNO (4)
KIV/PRJ5 (5)
KMA/ZNP (6)
KMA/NA (5)
KMA/UFA (5)
KMA/PRJ5 (5)
KMA/ODR (6)
KMA/BZFIS (0)
KMA/OBMA (0)
KIV/POT (5)
KMA/SA2 (5)
KKY/TŘ (4)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 14
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 16
KIV/BPFIS (12)
KMA/BPFIS (12)
KMA/MAB (4)
KIV/JXT (6)
KEM/MFIN (5)
KMA/MCMC (4)
KFU/PF (5)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 180 kreditů