Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Studijní program Počítačové modelování v technice (B3947)
Studijní obor Počítačové modelování (3902R049/01 - 2017)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Obhajoba bakalářské práce, Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Železný Miloš, Doc. Ing. Ph.D.
E-mail: zelezny@kky.zcu.cz
Telefon: 37763 2004
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolvent má základní znalosti v oblasti počítačového modelování úloh aplikované mechaniky, biomechaniky a mechatroniky. Má širší znalosti v oblasti mechaniky a znalosti širšího vědního základu v matematice, informatice, fyzice a kybernetice. Disponuje hlubšími profesními znalostmi v oblasti matematického a počítačového modelování mechanických, biomechanických a mechatronických systémů, k řešení problémů z těchto oblastí je schopen využívat komerční software.
Specifické požadavky pro přijetí Stanovený studijní průměr na SŠ
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů, Bakalářská práce, Státní závěrečná zkouška
Profil programu Program je koncipován jako akademický, je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti mechaniky, fyziky, matematiky, informatiky a kybernetiky Zároveň obsahuje bloky předmětů počítačového modelování úloh aplikované mechaniky, biomechaniky, mechatroniky, konstrukce a designu zaměřených na využití teoretických poznatků v praxi a podle zaměření pak z oblasti počítačového modelování mechanických, biomechanických a mechatronických systémů, modelování reálných částí a konstrukcí s ohledem na design při použití nekonvenčních materiálů. Absolvent je primárně připraven ke studiu navazujícího studijního programu v příbuzném oboru Počítačové modelování v inženýrství. Zároveň je připravován k přímému vstupu do praxe zejména v konstrukčních,vývojových a výpočtových odděleních průmyslových podniků.
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady Absolvent oboru počítačové modelování najde uplatnění ve výpočtových a vývojových oddělení českých i zahraničních průmyslových firem.
Garant oboru Laš Vladislav, Prof. Ing. CSc.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
KMA/LAA (5)
KIV/PPA1 (5)
KEE/ZBP (1)
KMA/MA1 (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 17
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 13
KTS/TV (1)
KFI/UDF (2)
KMA/SMP (2)
KMA/SDP (2)
KMA/MA2 (6)
KFY/FYA1 (5)
KME/UMM (3)
KIV/PPA2 (5)
KKY/ZKY (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 22
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 8
KME/UBI (2)
KTS/ZLK (2)
KTS/TV (1)
KMA/SDR (2)
KMA/SIP (2)
KMA/PSA (5)
KME/MATL (2)
KME/PRJ3 (3)
KME/MECH1 (4)
KFY/FYA2 (5)
KME/PP1 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 24
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 6
KME/EXM1 (2)
KMA/MA3 (5)
KMA/DEG1 (5)
KIV/PRO (5)
KME/SME1 (2)
KME/SPP1 (2)
UJP/AEP1 (4)
KME/PRJ4 (3)
KMA/NM (5)
UJP/AEP2 (4)
KME/MECH2 (4)
KME/PP2 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 21
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 9
KME/MKM1 (5)
KKY/SM (4)
KET/ZMA (6)
KMA/ZKA (5)
KKY/SIMUL (2)
KME/SME2 (2)
KMM/MS (4)
KME/MKP (4)
KME/MECH3 (5)
KME/PRJ5 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 18
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 12
KMA/ODR (6)
KME/UME (3)
KME/ZAF (5)
KME/PMFB (3)
KME/OBP (0)
KME/BPPOM (12)
KME/BZPOM (0)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 12
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 18
KKY/TŘ (4)
KME/DMS (6)
KMA/GPM (6)
KME/ADAM (3)
KMA/DMA (4)
KKE/TM (5)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 180 kreditů